Aanvragen sloopmelding

Indien blijkt dat tijdens de uitvoering van een asbestinventarisatie asbest in het te verbouwen of te slopen pand is aangetroffen, dient dit materiaal op deskundige wijze door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te worden gesaneerd. Voorafgaande de asbestsanering dient een sloopmelding bij de gemeente aangevraagd worden, deze aanvraag kan het Asbest Informatie Centrum voor u verrichten.

Monument slopen, wat nu?

Staat het te slopen bouwwerk op een plaatselijke, provinciale of landelijke monumentenlijst? Dan moet niet alleen een sloopmelding aangevraagd worden, maar ook een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument. Deze vergunning dient tegelijk aangevraagd te worden met de sloopmelding. Dit traject kan het Asbest Informatie Centrum voor u verzorgen.

Asbest advies op maat?

Advies aanvragen