Verwijderen asbestdaken voor 2024

Naar verwachting zijn asbest daken in Nederland vanaf 2014 verboden. De wijzigingen van de Wet milieubeheer die hiervoor nodig zijn zullen na de installatie van een nieuw kabinet weer op de agenda komen. Wanneer het verbod in werking treedt betekent dit dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor 2024 moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod. Daken in heel slechte, verweerde toestand moeten zelfs al eerder verwijderd worden.

Het verbod op asbestdaken is een middel om de hoeveelheid asbest in de leefomgeving te verminderen. Verweerde asbestdaken leveren een bijdrage aan de gestage emissie van asbestvezels in het milieu. Dit komt omdat bijna alle asbestdaken in Nederland matig tot ernstig zijn verweerd. Deze daken worden niet altijd vervangen omdat de functie van het dak door verwering niet direct wordt aangetast.

Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar. Een verweerd asbest dak kan daardoor lange tijd het milieu vervuilen. Ook kan het een gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen.

Subsidie op verwijderen asbest

Om de bezitters van asbestdaken tegemoet te komen, is een speciale subsidieregeling in het leven geroepen. Deze regeling moeten particulieren, bedrijven en overheidsinstanties het laatste duwtje in de rug geven om zich aan te passen aan de nieuwe maatstaven op het gebied van volksgezondheid en klimaatverbetering.

De subsidie wordt berekend per m2 en kan oplopen tot een bedrag van € 4,50 euro per m2. Je kunt een maximaal bedrag van € 25.000,00 euro per adres krijgen door middel van deze regeling.

Het subsidieplafond wordt per jaar aangepast. Het Asbest Informatie Centrum kan deze subsidie voor u aanvragen.

Asbest advies op maat?

Advies aanvragen